Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu.