Grzybica jest chorobą wstydliwą. Dotyka jednak znacznego odsetka osób na świecie. Stąd istotne znaczenie ma informowanie o tym, czym jest grzybica, a również pokazywanie sposobów jej diagnozowania oraz leczenia. Grzybica to schorzenie, która jest związana z zagnieżdżeniem się pewnego gatunku grzyba w obrębie tkanek ciała. Powierzchowna forma infekcji obejmuje takie elementy ciała, jak skóra czy