sprawdzone nawozy

Nawóz jest ostrożnym wydatkiem w ogólnych wydatkach produkcji ponoszonych w sadownictwie. Mimo to niesprawne techniki wykorzystywania nawozów obniżą skuteczność ich wykorzystania przez drzewa. Zastosowanie pokaźniejszych dawek w celu wyrównania strat nie jest rozwiązaniem, bo nieefektywne zastosowanie nawozów może również zakwaszać glebę, a w dłuższym czasie truć wodę drenażową.

nawóz do roślin uprawnych

Nawozy w sadownictwie – efektywność zastosowania

Długoterminową odpowiedzią na odpowiednie wykorzystanie nawozów w sadach jest odpowiednie przemyślenie strategii ich wykorzystywania, by upewnić się, że jest ona tak efektywna, jak to jedynie dopuszczalne – bezsprzecznie biorąc pod uwagę warunki oraz możliwości. W znacznej większości sadów nawóz przekazywany jest bezpośrednio do gleby, rozrzucony blisko linii drzew bądź też wprowadzany w ramach nawadniania.

Z reguły sadownicy wybierają nawóz na podstawie rozwiązań zdobytych z poprzednich lat. Bierze się także pod szczególną uwagę kwestię kosztów oraz rozpuszczalności w wodzie, jeżeli wybrane nawozy w sadownictwie są poświęcone do fertygacji. Jednakże innym aspektem często pomijanym jest zdolność przeróżnych nawozów oraz składników kalorycznych do przemieszczania się w glebie. Ta ich swoista mobilność ma prawo posiadać znaczący wpływ na straty w kontekście wymywania, które są w stanie wynikać z niedostatecznych technik stosowania nawozów oraz zarządzania nawadnianiem.

Sadownicy muszą wobec tego być świadomi rozpuszczalności nawozów w wodzie pamiętając jednak, iż zdolność nawozu do rozpuszczenia w wodzie nie zawsze jest jedynym dobrym wskaźnikiem dyspozycji przemieszczania się nawozu lub ewentualnie jego składników w glebie.