Pośród licznych miast w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu innych polach. Staje się miastem otwartym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu. Pożyteczne przekształcenia w Krakowie. Co pozytywnego załatwiono w ciągu ostatniego